Taxaties & Consultancy

Taxaties & Consultancy

Basis Taxaties & Consultancy is een professionele taxatieafdeling die met een team van taxateurs en adviseurs uw taxaties betrouwbaar, snel en adequaat uitvoert. Ons focus ligt op de Randstad waarbij wij opereren vanuit de vestigingen Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. Al onze taxaties voldoen aan de vereisten van het NRVT (Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs) en worden onderbouwd met onze kennis en data van de vastgoedmarkt. Hierbij maken wij onder andere gebruik van gevalideerde rapporten waaronder TMI (Taxatie Management Instituut).

Leiden
Gouda
Alphen aan den Rijn

Taxaties & Consultancy

Doeleinden taxaties

Wij taxeren voor uiteenlopende doeleinden en voor diverse opdrachtgevers waaronder bedrijven, banken, financiële instellingen, overheid- en zorginstellingen, beleggers (woningen en commercieel vastgoed), ontwikkelaars, woningcorporaties etc. Op basis van uw vraag en het type vastgoed, zorgen wij ervoor dat de taxatie wordt uitgevoerd door één van onze specialisten. De taxaties worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van International Valuation Standards (IVS) en/of European Valuation Standards (EVS).

Meest voorkomende doeleinden

- (her)financieringstaxaties; bijvoorbeeld benodigd bij een aankoop van een bedrijfspand of uw bank vraagt u een taxatie te laten uitvoeren bij een bestaande financiering (in de regel eens per 3 jaar);

- Aan- en verkoopdoeleinden; u bent in de gelegenheid een pand aan te kopen en heeft daarbij behoefte aan een onafhankelijke marktwaardetaxatie;

- Jaarverslaglegging; uw accountant vraagt u de marktwaarde vast te (laten) stellen van uw portefeuille voor balansdoeleinden;

- Second Opinion; U heeft een taxatie laten uitvoeren door een andere taxateur maar u heeft er behoefte aan om het rapport te laten toetsen door een tweede deskundige;

- Successie/nalatenschap; Als gevolg van een sterfgeval is het nodig de waarde te laten vaststellen van het betrokken vastgoed. Soms is raadzaam deze taxatie uit te voeren in overleg met met taxateurs van de belastingdienst;

- Vaststellen markthuur; uw huurder geeft te kennen het huurcontract op te zeggen tenzij de huurprijs wordt aangepast. Wij zorgen voor een gefundeerde markthuurtaxatie ter onderbouwing van een onderhandeling;

- Fiscale doeleinden: bijvoorbeeld bij het overbrengen van onroerende zaken naar privé, naar bedrijfsvermogen en/of tussen verschillende fiscale entiteiten.

Consultancy

U heeft advies nodig over een specifiek vastgoedvraagstuk. Daarbij kan een taxatie helpen maar uw vraag is meer complex en daarvoor is maatwerk nodig. Samen met u brengen wij uw vraag in kaart en stellen aan de hand hiervan een concreet advies op. U kunt hierbij denken aan een due diligence traject bij de aankoop van een beleggingsobject en/of portefeuille, quickscan van een vastgoedportefeuille, advisering omtrent erfpachtkwesties, marktanalyse voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld verhuurmarkt woningen) etc.

Taxatie offerte aanvragen

U kunt een digitale taxatieofferte aanvragen voor (her)financieringsdoeleinden door de onderstaande velden in te vullen. Na verzending van de aanvraag ontvangt u binnen 24 uur per mail een taxatieofferte. Voor andere taxatiedoeleinden staan wij u graag persoonlijk te woord of stuur een mail naar taxaties@basis.nl. Alle vragen behandelen wij uiterst vertrouwelijk.