Vraag naar logistiek vastgoed in Zuid-Holland groeit!

Vraag naar logistiek vastgoed in Zuid-Holland groeit!

Jan Kees Hoogendoorn

19 juni 2019

Recentelijk heeft de NVM onderzoek gedaan naar logistiek vastgoed in Nederland en daarover gerapporteerd in “Logistiek vastgoed in cijfers 2018”. Een aantal belangrijke ontwikkelingen worden hierin omschreven als het gaat om logistiek vastgoed in het algemeen maar ook voor Zuid-Holland, en het Groene Hart in het bijzonder, kunnen interessante trends worden waargenomen.

De logistieke oppervlakte is in Nederland gestegen van circa 24 miljoen m² in 2009 naar circa 31,3 miljoen m² (+30%) en in Zuid-Holland van 3,8 miljoen naar 4,5 miljoen m² (+18%). Procentueel waren Limburg en Noord-Brabant de koplopers in groei van de logistieke voorraad met respectievelijk een toename van +65% en 37%. In deze provincies liggen dan ook de logistieke hotspots van Nederland, Venlo en Tilburg. Er is met name een sterke vraag naar locaties van > 30.0000 m². De belangrijkste vestigingscriteria zijn 1. Bereikbaarheid, 2. Aanwezigheid cliënten en 3. Beschikbaarheid personeel.

In Alphen aan den Rijn is in de periode 2009-2017 een zeer kleine oppervlakte toegevoegd van circa 10.000 m², een plus van slechts ¼ % terwijl het aanbod in een rap tempo daalde van 84.000 m² in 2014 naar 19.000 m² in 2018 (-76%). In Waddinxveen is in dezelfde periode een oppervlakte toegevoegd van maar liefst 135.000 ², +50% t.o.v. de bestaande voorraad, terwijl het totale aanbod zelfs licht daalde van 32.000 m² naar 23.000 m². De toename werd vooral veroorzaakt door de bouw van grote logistieke centra langs de A12 (o.a. Distripark A12). In de omgeving van Schiphol (Haarlemmermeer) was er sprake van een oppervlaktetoename van +20%.

De voorraad logistiek vastgoed in regionale steden als Gouda (42.000 m²) en Leiden (25.000 m²) relatief klein. Ook in Zoetermeer, gelegen langs de A12 en tussen Den Haag en Rotterdam is de logistieke oppervlakte relatief beperkt (94.000 m²). De logistiek verzamelt zich hoofdzakelijk in het eerder genoemde Waddinxveen en omgeving Schiphol.

Als belegging wint het logistieke vastgoed aan interesse en omvat een steeds groter aandeel in de totale beleggingsmarkt. In 2017 en 2018 al circa 20-30% van het totaal! Mogelijk wordt deze trend veroorzaakt door de sterke vraag naar logistieke ruimte en het vertrouwen in dit type vastgoed naar de toekomst toe. In vier jaar tijd is de vraag, landelijk gezien, bijna verdrievoudigd! De bruto aanvangsrendementen zijn in Zuid-Holland op de beste locaties van circa 8,5% in 2008 gedaald naar 6,5%. (bron Logistiek Vastgoed in cijfers 2018, drs. R.L. Bak)