Voormalig Rectorhuis in Zoeterwoude verkocht

Voormalig Rectorhuis in Zoeterwoude verkocht

Mr Dick Heesen

15 augustus 2017

Het statige rectorhuis is omstreeks 1920 gebouwd en was met een overdekte gang verbonden met de kloosterkerk. In 1969 werden de activiteiten van het klooster gestaakt en werd dat gedeelte in 1972 gesloopt. Het rectorhuis werd in gebruik genomen als jeugdsoos, waar een brand in 1977 een einde aan maakte. Na het herstel van de brandschade heeft het pand onderdak geboden aan verschillende kantooractiviteiten. In 2013 is er een omgevingsvergunning verstrekt.

In december 2016 heeft de gemeente Zoeterwoude de Hoge Rijndijk 20 aangewezen als gemeentelijk monument.

Cultuurhistorisch waardevol vanwege oorspronkelijke functie als rectorhuis. Architectonisch van belang vanwege typologie, massa en (metselwerk)details. Stedenbouwkundig waardevol als onderdeel van ensemble met kerk en pastorie.

Het object is middels openbare inschrijving aangekocht door Jobo de Bouwers.

Basis Bedrijfshuisvesting Alphen bracht de transactie tot stand namens curator, Wille Donker Advocaten.