Uw bedrijf bij brand: drie tips en één waarschuwing

Uw bedrijf bij brand: drie tips en één waarschuwing

04 oktober 2018

Een goede verzekering dekt risico’s af en biedt ­zekerheid. Daarom brengen de adviseurs van VMD Koster tijdens adviesgesprekken eerst de ­risico’s in kaart voordat wordt gekeken naar ­passende oplossingen. ­“Daarvoor hebben wij een speciale tool ­ont­wikkeld”, vertelt directeur Herman Broere. “Die laat zien welke risico’s al zijn afgedekt, ­bijvoorbeeld met preventiemaatregelen of een verzekering, maar ook waar een bedrijf nog gaten laat vallen.” Aan de hand van de uitkomst gaan de adviseurs van VMD Koster met de ondernemer een volgende fase in. “Daarin combineren we de uitkomsten van onze tool met onze ervaring en expertise. We geven advies over de te nemen stappen om het risicobeheer helemaal kloppend te maken. Vervolgens zorgen we ervoor dat die actie­punten ook tijdig worden opgevolgd.”

Tips voor risicobeheer bedrijfspand

VMD Koster heeft vijf risicomanagers in dienst die dagelijks analyses uitvoeren bij bedrijven in de Randstad, onder wie Robbert-Paul Verkade en Arie van der Veer. “Omdat we de kennis met elkaar ­delen, kunnen we voor ieder type bedrijf een compleet en passend advies geven”, vertelt Arie.Voor de lezers van Basis in Beeld hebben ­Robbert-Paul en Arie alvast drie tips, en een waarschuwing. Robbert-Paul: “Door op de ­volgende zaken te letten, blijft u vervelende ­verrassingen voor.”

  1. Controleer elektrische installatie

Branden bij bedrijven worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties. Robbert-Paul: “In preventieclausules wordt daarom gevraagd om regelmatige inspecties en gedegen onderhoud. Daarvoor moeten gecertificeerde bedrijven ­worden ingeschakeld. Bij schade kan gevraagd worden om dit aan te tonen. Dat lukt echter niet altijd.”

“Ongeveer 30 procent van de afwijkingen in ­gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Het ontwerp van een elektrische installatie is dus erg belangrijk voor de brandveiligheid. Er gelden dan ook strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Laat tijdig controleren of de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.”

  1. Geef wijzigingen altijd door

“Wanneer wij een risico-inventarisatie maken, merken we dat belangrijke wijzigingen die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen niet altijd worden doorgegeven”, zegt Arie. “Dat kan grote gevolgen hebben. Want wijzigingen, zoals de verhuur van een bedrijfspand of het aan­brengen van zonnepanelen, kunnen van invloed zijn op de dekking van de gebouwenverzekering.”

  1. Check uw verzekering

Het is daarnaast ook goed te weten wat er precies verzekerd is, vertelt Arie. “Voor een bedrijfs­gebouw en inventaris hebben ondernemers meestal een gebouwenverzekering en een ­inventaris- en goederenverzekering afgesloten. Dat is heel belangrijk. Maar dan moet bij brand of een andere calamiteit de verzekeraar natuurlijk géén aanleiding hebben om de schade af te wijzen, of maar een bepaald gedeelte van de schade uit te keren. Ga daarom regelmatig na of de verzekerde som klopt en of alle clausules worden nageleefd.”

Waarschuwing: denk aan milieuschade

Hoewel directe brandschade verzekerd is, geldt dit niet voor alle gevolgen die de brand heeft, vertelt Robbert-Paul. Hij noemt het voorbeeld van milieuschade. “Als door een bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Wanneer bijvoorbeeld brand ontstaat en bodemverontreiniging optreedt, wordt dit niet gedekt op een brand­verzekering. De opruiming- en ­saneringskosten zijn voor dan voor eigen ­rekening. Een oplossing hiervoor is de milieu­schadeverzekering.” 

Zijn uw risico’s voldoende afgedekt of ziet u zaken over het hoofd? Neem contact op met VMD Koster voor een gedegen risico­-analyse en­ ­professioneel advies.

 

VMD Koster

Baronie 60-66

2404 XG Alphen aan den Rijn

0172 611 116

www.vmdkoster.nl