Snouck Hurgronjehuis aan het Rapenburg verkocht

Snouck Hurgronjehuis aan het Rapenburg verkocht

Sander Zwaan RT RM

16 augustus 2017

Dit Rijks monumentale pand is in de 16e eeuw ontworpen als twee woningen en in de 18e eeuw verheeld, waarbij de gevel werd aangepast. De oorspronkelijk lijstgevel werd ontworpen door Jabob Roman, hofarchitect, ooit werkzaam aan het Paleis het Loo. Het pand is in de dertiger jaren in bezit gekomen van de Stichting Leids Universiteits-Fonds (LUF).

Het pand heeft een vloeroppervlakte van circa 756 m² en beschikt over een zeer grote tuin, uitkomend op een zelfstandige woning aan de Doelensteeg, eveneens onderdeel van het verkochte. De bestemming luidt Maatschappelijke doeleinden en woondoeleinden.

In opdracht van het LUF heeft Basis Bedrijfshuisvesting Leiden in samenwerking met Basis Bedrijfshuisvesting Alphen het pand per inschrijving verkocht aan Beheer- en Beleggingsmaatschappij Zandbergen B.V.