Nieuwe huurder gevonden voor deel SWA-pand

Nieuwe huurder gevonden voor deel SWA-pand

Mr Dick Heesen

13 juni 2017

Koploper in innovatie

VIVE zamelt kleding en textiel in en maakt daar een recyclebare grondstof van. Na de toevoeging van afvalplastic ontstaat een granulaat, dat zich leent voor uiteenlopende toepassingen in de bouw, de architectuur en de infrastructuur. Tuinmeubilair, damwanden, geluidsschermen, lantaarnpalen: je kunt het zo gek niet bedenken of VIVE kan het produceren. De eindproducten zijn even duurzaam als onverwoestbaar en dat maakt VIVE tot een koploper in de circulaire economie. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn, die zich graag presenteert als een groene stad met lef, is dat een waardevolle aanwinst.

Lokale wortels

VIVE Innovations BV staat onder leiding van Alphens management en heeft een Research en Development afdeling in Leiden. De grondstoffenverwerking vindt plaats in een fabriek in Polen. Op basis van het daar geproduceerde halffabricaat wordt straks in Alphen aan den Rijn een brede productielijn opgezet, te beginnen met 12 tot 20 medewerkers.

Maatpak

De match kwam mede tot stand dankzij Dick Heesen van Basis Bedrijfshuisvesting. Voor hem was dit méér dan een gewone vastgoeddeal: “Het is natuurlijk bijzonder als er zo’n synergie optreedt tussen stenen en mensen. VIVE heeft deze locatie al eerder op het oog gehad. Het bedrijf was toen nog van plan om het héle productieproces naar Nederland te halen. Daarvoor waren echter zulke ingrijpende aanpassingen en vergunningen nodig, dat dit pand toen niet rendabel was. Nu de grondstoffen-verwerking in Polen blijft, zijn de kaarten opnieuw geschud. Ook de gemeente heeft creatief meegedacht over de mogelijkheden en daardoor ontstond een privaat-publieke samenwerking die voor alle partijen gunstig uitpakt. Dit pand past als een maatpak bij de ambities van VIVE Innovations. Er is ruimte voor toekomstige uitbreidingen en het bedrijf neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Zo komt alles samen in deze deal en daar heb ik graag aan bijgedragen.”

Participatiewet

Wethouder Michel du Chatinier is ook blij dat er een passende oplossing is gevonden. “Deze samenwerking beantwoordt volledig aan de bedoeling van de Participatiewet. We staan aan de vooravond van een nieuw in te richten Werkbedrijf voor Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Daarmee willen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met reguliere werkgevers in contact brengen. Daardoor kwam SWA voor de opgave te staan om kleiner te groeien en om voor een deel van het vastgoed een nieuwe bestemming te vinden. Dat we daar nu in geslaagd zijn, is een opsteker. VIVE is bovendien een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt en moeilijk plaatsbare medewerkers een kans geeft. Dat is niet alleen goed nieuws voor SWA-medewerkers, maar ook voor alle andere inwoners van onze gemeente die niet op eigen kracht aan het werk komen. VIVE laat zien dat innovatie en maatschappelijke betrokkenheid prima samengaan. Die win-winsituatie, gekoppeld aan het duurzame karakter van dit bedrijf, maakt VIVE Innovations tot de gedroomde partner voor deze locatie. Ik hoop dat andere ondernemers zich daardoor laten inspireren.”

Dutch Sustainable Circle

Met een aantal kledingbedrijven neemt VIVE Innovations deel aan de Dutch Sustainable Circle. De ingeleverde kleding wordt gemarkeerd als bronmateriaal en is aan het einde van de chain nog steeds herleidbaar. Deelnemende bedrijven kunnen dan producten afnemen die van hun eigen textielafval zijn gemaakt. Of, in de woorden van één van de initiatiefnemers: “Straks zit je op een bankje dat is gemaakt van de onderbroek van je oma.”