Fysieke scheiding makelaardij en taxatie

Fysieke scheiding makelaardij en taxatie

04 oktober 2018

De activiteiten worden gelijkwaardiger", legt Hoogendoorn uit. “Waar het voorheen vooral de makelaarsactiviteiten waren die de boventoon voerden, komt de focus nu eveneens op taxaties te liggen, zodat er een completer beeld ontstaat." Taxaties hebben anno 2018 een betere onderbouwing ­nodig, verklaart hij. "Het gaat niet meer alleen om dat ene cijfer van een pand, of een stuk grond, maar eveneens om hoé dit cijfer tot stand is gekomen." Kort samengevat komt Basis hierdoor met een beter verhaal, vertelt hij. "Eerlijk is ­eerlijk; de wet- en regelgeving vereist dit, maar het is ook nodig, vinden wij. De klant van vandaag is veel beter geïnformeerd dan vroeger en wat kun je als taxateur nu aan ­meerwaarde bieden om het onderscheid te ­maken? Dikke, wollig omschreven rapporten zijn dan ook passé. Het gaat om een helder ­verhaal; to the point en met een onderbouwing die aansluit bij de waardering."

Meer dan een gegeven

Dat betekent meer tijd steken in een taxatie­rapport, realiseerde Basis zich. "Daarom hebben we besloten om de aparte taxatie- en consultancy­afdeling op te richten. Met experts op taxatievlak die zich verdiepen in de ontwikkelingen op ­specifiek dit vakgebied.” Hoogendoorn heeft in 2017 een Master in Real Estate (MSRE) afgerond met als specialisatie Real Estate Valuation. “Juist met deze specialisatie kunnen we namelijk écht iets ­betekenen voor onze klanten." De tijd dat de waarde door de ­makelaar werd bepaald op de achterkant van een sigarendoos is voorbij, ­vertelt hij met een knipoog. "Basis heeft een schat aan data tot haar beschikking om tot een goede marktanalyse te komen. Daar moeten we gebruik van maken. Mogelijk kan big data hierin ook een rol spelen.”

En dat gaat verder dan alleen informatie over een pand, benadrukt de taxateur. "Dit betreft eveneens informatie over de regio en wat ­om­liggende panden 'doen'. Een diepgaander taxatie­rapport betekent eveneens een beter ­advies over het gebruik van het pand: moet je het aanhouden, of is het beter om te verkopen of te verhuren? En welke mogelijkheden zijn er ­eigenlijk met het oog op de toekomst? Kun je door te verduurzamen wellicht meer waarde creëren op de lange termijn?" Behalve de taxatiewerkzaamheden biedt Basis daarom de ­mogelijkheid tot een consultancy-­advies. "Het komt bijvoorbeeld voor dat cliënten een ­object krijgen aangeboden met herontwikkelings­potentie. Middels een quickscan maakt de ­consultant nu helder welke (on)mogelijk­heden er zijn. Zo krijg je snel en nauwkeurig de kansen en bedreigingen goed in beeld."

Met de gegevens waar Basis al over beschikte -maar waar nog te weinig gebruik van werd ­gemaakt, geeft Hoogendoorn toe-, gaat het ­makelaarskantoor de vertaalslag maken naar wat nu specifiek voor een klant interessant is. “Een advies gericht op nu, maar ook op de ­toekomst. Hoe completer je bovendien bent,” ­benadrukt hij, “des te sneller een financieringstraject verloopt. Banken stellen tegenwoordig andere eisen aan taxatierapporten. Met de ­informatie waarover wij beschikken en door de juiste vragen te stellen aan onze klanten, dragen wij bij aan een vlotte financieringsaanvraag.”

In feite gaat Basis Bedrijfshuisvesting van ­macro naar micro op het vlak van taxaties, vat Hoogendoorn de professionaliseringsslag ­samen. “Door meer tijd te besteden aan een ­analyse, ­zorgen we voor een completer rapport, dat meer op maat geschreven wordt en dat beter aansluit op de wens van de klant.” 

Chinese Walls

De afdelingen makelaardij en ­taxaties & consultancy vallen weliswaar onder ­dezelfde (Basis-)vlag, maar zijn fysiek ­gescheiden. Binnen de organisatie staan 'Chinese Walls', die ongepaste ­beïnvloeding of informatie­-uitwisseling tussen de verschillende conflicterende ­onderdelen te allen tijde ­voorkomen.