Eerste boetes voor ontbreken van Energielabel

Eerste boetes voor ontbreken van Energielabel

Mr. M. Th. van Burken RT RM

15 november 2017

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport maakte onlangs bekend dat de eerste boetes zijn uitgedeeld aan eigenaren die kantoren zonder energielabel hebben verkocht. Eigenaren die vijf of meer gebouwen hebben verkocht zonder energielabel hebben een boete gekregen. Een boete is echter ook reeds mogelijk bij verkoop van één gebouw zonder Energielabel.

In totaal is  € 75.000,00 aan boetes opgelegd. De Inspectie gaat verder met het sanctioneren van het ontbreken van een energielabel.

Het hebben van een energielabel is straks ook niet meer voldoende, vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. Momenteel voldoet 20% van alle kantoren aan dit vereiste.

De kans dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in de toekomst nog meer boetes gaan opleggen is dus groot. Wilt u geen risico lopen op een boete, vraag dan tijdig een verplicht energielabel aan. Bij een voorgenomen verkoop of verhuur adviseren wij dit tijdig te doen en niet op het laatste moment.

Wanneer is een Energielabel verplicht?

Als gevolg van Europese regelgeving is het verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw over een energielabel te beschikken.  Onder gebouw wordt verstaan: woning of utiliteitsgebouw. Onder woning wordt verstaan, een appartement, woonwagen, recreatiewoning en wooncomplex met onzelfstandige woonruimten. Een utiliteitsgebouw is een gebouw dat niet bedoeld is om in te wonen zoals bijvoorbeeld een kantoorpand, winkel, school, horeca pand, sporthal of ziekenhuis.

 Op het energielabel wordt de energieklasse uitgedrukt in een letter of lettercombinatie. Na afgifte is het energielabel 10 jaar geldig.

 Sommige gebouwen zijn niet verplicht tot het hebben van een energielabel. Hieronder vallen o.a. beschermde monumenten, kerken of moskeeën, fabriekshallen, schuren, garages en bouwketen.