De gemeente in beeld

De gemeente in beeld

04 oktober 2018

Welke lokale nieuwbouw­projecten zijn er momenteel rondom zakelijk vastgoed?

"Noemenswaardige gemeentelijke projecten", vertelt Rachid Ihataren, afdeling Cultuur, ­Vastgoed en Ontwikkeling bij de gemeente Gouda, "zijn de Cheese Experience in het voormalig ­Arcadegebouw, de bouw van een restaurant in het Weeshuis aan de Spieringstraat en de ontwikkeling van de spoorzone. Belangrijke projecten, die Gouda als ondernemersstad en toeristische trekpleister nog beter op de kaart zetten.”

"We merken dat Alphen aan den Rijn aantrekkelijk is vanwege de centrale ligging in de Randstad", reageert wethouder Gerard van As. "Zowel over land als over water. We hebben dan ook niet ­alleen te maken met aanvragen voor nieuwbouw, maar ook met uitbreiding van bestaande bedrijven. De Overslag Terminal Alphen (OTA), bijvoorbeeld. Waarmee het vervoer per water versterkt wordt en we bijdragen aan een duur­zame vervoers­oplossing." "Bovendien zijn we in gesprek met het Van der Valk-concern over de komst van een groot hotel bij de N11", vult
regisseur strategisch vastgoed Arthur Peeman aan. "Dit creëert nieuwe overnachtingsmogelijkheden die aansluiten bij onze recreatieve en
zakelijke ambities."

Ronald Prins, hoofd vastgoed bij de gemeente Leiden, noemt direct stationsgebied Lorentz. "Het gebied heeft een oppervlakte van 50.000 vierkante meter", legt hij uit, "en bestaat onder andere uit een vier lagen tellend plintgebouw met ruimte voor winkels, kantoren, horeca­gelegenheden, parkeerplaatsen en een ­fietsenkelder voor 4.800 fietsen. Bovenop het ­plintgebouw verrijst een tweetal torens met 167 huur­appartementen en een aantal penthouses. Lorentz is de ­eerste ­ontwikkeling naar een ­levendig, ­aan­trekkelijk en bruisend stations­gebied." Pal naast Lorentz komen bovendien twee ­woon­torens, vervolgt hij. "Met koop- en huur­appartementen, een hotel, dienstverlening en horeca. Begin 2019 start de bouw."

Wat is uw visie t.o.v. het wel of niet afstoten van gemeentelijk ­vastgoed?

"Het gemeentelijk vastgoedbeleid is erop gericht om uitsluitend vastgoed in bezit te houden dat een strategisch beleidsdoel dient", antwoordt Ihataren (Gouda). "Eigendom wordt dan ook ­gebruikt als sturingsmiddel. Ons uitgangspunt is dat gemeentelijk vastgoed wordt afgestoten, tenzij het voldoende waarde heeft als middel om gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren." Het begrip 'waarde' heeft betrekking op zowel strategische waarde als maatschappelijke, ­benadrukt hij. "Vastgoed dat vanuit strategische, bedrijfseconomische of tactische overwegingen in bezit van de gemeente moet blijven. Maar ook vastgoed waarover de gemeente tenminste zeggen­schap wil behouden, om op actieve wijze de gewenste sociaal-maatschappelijke ­ont­wikkelingen te kunnen stimuleren."

"De gemeente heeft aan de hand van een analyse van de vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt welk vastgoed kan worden verkocht", vertelt Peeman (Alphen aan den Rijn). "Als leidraad geldt dat als vastgoed niet direct bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente, het vastgoed wordt afgestoten. Het vastgoed dat
in aanmerking komt voor verkoop, wordt ­geanalyseerd op de (ontwikkel)mogelijkheden en ruimtevragen. Gemeentelijk vastgoed vindt zo een nieuwe bestemming, die past bij de ­omgeving en ruimtevraag. Het komt echter soms ook voor dat een gebouw wordt gesloopt en er alleen groen voor terugkomt."

"De gemeentelijke vastgoedportefeuille beperkt zich tot vastgoed ter ondersteuning van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen", legt Prins (Leiden) uit, "eigen huisvesting van de organisatie, ­onderwijs en beleidsondersteunend vastgoed. Het vastgoed van de gemeente dat niet in deze portefeuille zit, wordt verkocht. De gemeente streeft in principe naar een zo klein mogelijke portefeuille."

Wat is de rol van Basis Bedrijf­huisvesting voor de gemeente?

"Basis Bedrijfshuisvesting wordt in de regio Gouda veelal betrokken als makelaar, adviseur en klankbord", vertelt Rachid Ihataren. Basis
is goed op de hoogte van lokale en regionale ­ontwikkelingen, vindt hij. En bovendien een ­belangrijke schakel tussen vraag en aanbod. ­"Belangrijke meerwaarde is eveneens dat zij, vanwege hun positie in de keten, bekend zijn met trends en waar de markt naartoe beweegt. Vastgoedprojecten in de zakelijke markt kennen een relatief lange doorlooptijd. Dan is een partij die goed op de hoogte is van trends en markt­ontwikkelingen echt nodig."

"Basis Bedrijfshuisvesting is een adviseur die de gemeente Leiden regelmatig begeleidt bij haar te verkopen objecten", luidt het korte maar ­krachtige antwoord van Ronald Prins. "Wij raadplegen ­Basis dan ook regelmatig voor advies."

Bij de verkoop en/of taxatie van gemeentelijk ­vastgoed maakt de gemeente Alphen aan den Rijn onder andere gebruik van de diensten van Basis Bedrijfshuisvesting, vertelt Gerard van As. ­"Daarnaast 'profiteren' we van de lokale kennis van ­Basis om de Alphense bedrijfsmarkt te ­monitoren. Behalve de diverse ­onderzoeken die
op initiatief van de gemeente worden ­uit­gevoerd, krijgen we hiermee ­eveneens inzicht in de ­Alphense bedrijfs­ruimtemarkt."

Is er schaarste op bedrijven­terreinen? En zo ja: hoe komt u de komende jaren aan de vraag ­tegemoet?

"De gemeente Leiden is bezig om haar visie op bedrijventerreinen uit te werken", vertelt Prins. "Er ligt druk op de binnenstedelijke bedrijventerreinen, vanwege de ruimtelijke opgave voor met name woningbouw. Dit leidt tot een uitdaging; hoe werken en wonen zich met elkaar laten combineren? Er wordt onderzocht wat een ­geschikte mix is tussen bedrijven en andere functies in de stad."

"Uit verschillende studies blijkt dat er op zich voldoende capaciteit is aan bedrijfsbestemmingen in Gouda", weet Ihataren, "maar dat het aanbod niet adequaat aansluit op de vraag. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar logistiek vastgoed. Echter, Gouda heeft geen gronden beschikbaar om grootschalige logistieke bedrijvigheid te bedienen. Die vraag zal daarom vooral in de regio moeten worden opgelost." Oudere bedrijventerreinen voldoen niet altijd  aan de huidige eisen, signaleert hij eveneens. "Op die bedrijfsterreinen worden we geconfronteerd met relatief veel leegstand. De uitdaging is om de bestaande bedrijfsterreinen in te richten en aan te passen naar de wensen en eisen van de ruimtevragers."

"We merken dat de markt flink aantrekt en er veel interesse is voor de bedrijfskavels op de ­bedrijventerreinen in Alphen aan den Rijn", ­vertelt Arthur Peeman. "Ook vanuit de logistieke sector zien we meer interesse ontstaan, mede door de aanwezigheid van de OTA en de N11. De verwachting is - op
basis van onderzoek - dat de komende jaren, naast groei vanuit het ­reguliere MKB, ook specifiek vanuit deze ­logistieke sector meer ruimtevraag zal komen. We houden de ontwikkelingen en de uitgifte daarom goed in de gaten, zodat we tijdig kunnen anticiperen als de vraag sneller groeit
dan verwacht." •

Hoe kijken Alphen, Gouda en Leiden aan tegen vastgoed- en grondzaken?

Ronald Prins:

“De gemeente Leiden streeft in principe naar een zo klein mogelijke portefeuille”

Rachid Ihitaren:

“Uitgangspunt is dat ­gemeentelijk ­vastgoed in ­Gouda wordt ­afgestoten, tenzij het ­voldoende waarde heeft als ­middel om ­gemeentelijke ­beleidsdoelstellingen
te realiseren”

 Arthur Peeman:

“Gemeentelijk vastgoed in ­Alphen aan den Rijn vindt ­altijd een nieuwe bestemming die past bij de omgeving en ruimtevraag”